---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Επιστολή - Απάντηση στον κ. Βενιζέλο από Απόστρατο Αξκο του Οικονομικού - Σχετική Νομοθεσία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, στην έννοια της 35ετίας, όπως επεχείρησε να την ερμηνεύσει, με άστοχο και ημιτελή τρόπο ο κ. Βενιζέλος, για τους αποστράτους κάτω των 55 ετών.

          Με αφορμή την απάντηση από το βήμα της Βουλής, στις 14-10-2011, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και πρώην ΥΠ.ΕΘ.Α κ. Βενιζέλου σε ερώτηση του βουλευτού του ΛΑΟΣ κ. Ροντούλη Αστέριου, σχετικά με το θέμα των άδικων, τιμωρητικών και εκδικητικών περικοπών σε απόστρατους ηλικίας κάτω των 55 ετών, χρήσιμο και εποικοδομητικό  θα ήταν να καταγραφεί συνοπτικά η ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει τη συμπλήρωση της 35ετίας, προκειμένου να διαλυθεί η επικρατούσα τεχνηέντως ή εν αγνοία σύγχυση.
  
          Κατ’ αρχήν ο κ. Βενιζέλος είναι απόλυτα  εκτεθειμένος στη συνείδηση όχι μόνο των στρατιωτικών αλλά και κάθε νοήμονος πολίτη αφού επιδίδεται  σε αυτοσχέδιους και αυθαίρετους «λογικοφανείς» ακροβατισμούς περί δημοσίου συμφέροντος, αγνοώντας προκλητικά και ερειστικά τόσο την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος των στρατιωτικών, όσο και την υπάρχουσα νομοθεσία.

          Στη συνέχεια περιπλέκει και περιπλέκεται (μετά τα 17:30), όσον αφορά το σκέλος της 35ετίας, καθόσον αναφερόμενος σ’ αυτούς που θα εξαιρεθούν από την περικοπή του 40% των αποδοχών για ποσά άνω των 1000 ευρώ, συμπεριέλαβε ουσιαστικά, μόνο αυτούς που κατατάχθηκαν στο στράτευμα μετά την 1-10-1990 και έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.1902/1990, σε συνδυασμό με αυτές του Ν.2084/1992, διπλάσιες εισφορές για την αναγνώριση των «πλασματικών» ετών.

          Μάλιστα για όσους διορίσθηκαν ή κατατάχθηκαν από 1-10-1990 μέχρι της 31-12-1992, ίσχυε η προαιρετικότητα για την αναγνώριση οποιουδήποτε «πλασματικού» χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο(εκστρατείας, εξάμηνα κ.ο.κ), ενώ για όσους διορίσθηκαν ή κατατάχθηκαν από την 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι), η αναγνώριση ήταν κατ’ αρχήν υποχρεωτική, φυσικά με την καταβολή ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών σε κάθε περίπτωση.

          Με τη διατύπωση όμως των διατάξεων του Ν.3513/2006 η προαιρετικότητα αυτή στην αναγνώριση ή όχι στο διπλάσιο της κάθε πλασματικής υπηρεσίας, επεκτάθηκε πλέον σε όλους, ήτοι και σ’ αυτούς που κατατάχθηκαν από την 1-1-1993 και μετά.

          Επισημαίνεται επίσης ότι ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που υπολογίζεται στο διπλάσιο (εκστρατείας, πτητικά, πτωτικά κ.λ.π), που διανύθηκε μετά την 1-10-1990, αναγνωρίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ως προς τη σύνταξη, «χωρίς να απαιτείται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών απ’ όσους έχουν διορισθεί ή καταταγεί μέχρι την 30-9-1990» και ανεξάρτητα από το πότε διανύθηκαν τα έτη αυτά (πριν ή μετά την 1-10-1990).

          Με λίγα λόγια για τους  στρατιωτικούς που κατατάχθηκαν πριν την 1-10-1990, τα «πλασματικά» χρόνια προσμετρώνται αυτεπάγγελτα και αυτοδίκαια στη συνολική συντάξιμη υπηρεσία, «χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε εισφοράς»…

          Συνεπώς οι απόστρατοι στρατιωτικοί που έχουν χαρακτηρισμένη από το Γ.Λ.Κ συνολική συντάξιμη υπηρεσία πλέον των 35 ετών, χωρίς καμία επιφύλαξη, συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των εξαιρουμένων από την καταβολή της πρόσθετης εισφοράς του 40%.
          Εκτός βέβαια αν παρ’ ελπίδα επιβληθεί ένα νέο βίαιο «Νομοθετικό Πραξικόπημα», που θα καταλύει κάθε έννοια της έννομης τάξης!!!
         
          Αυτά για την αποκατάσταση της πλήρους και ακριβούς αλήθειας επί του συγκεκριμένου και μόνο θέματος, χωρίς να παραβλέπω σε καμία περίπτωση την υποχρέωση για συνολική εξαίρεση όλων των αποστράτων που είναι κάτω των 55 ετών και αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους, από την εκδικητική τιμωρία του 40%. Άλλωστε το σύνθημα πρέπει να είναι ένα και μοναδικό:
ΝΑΙ στις θυσίες απ’ όλους…. ΟΧΙ στην εκδίκηση των ολίγων!!!

                                                                   Λαφτσόπουλος Σταύρος
                                                                           Σχης(Ο) ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: