---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Προσθήκες - Βελτιώσεις του Πολυνομοσχεδίου για τους Συνταξιούχους και το Μ.Τ.Σ.

Από ΠΟΑΧΙΑ που φαίνεται είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς.

Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι στο αναφερόμενο στο θέμα νομοσχέδιο, που ψηφίσθηκε σήμερα το βράδυ στη Βουλή, συμπεριλήφθηκαν δύο (2) προσθήκες – τροπολογίες στα άρθρα 1 & 2 αυτού, οι οποίες είχαν προταθεί από την Ομοσπονδία μας, με τα παραπάνω (α) και (β) σχετικά.
Ειδικότερα :

Το άρθρο 1, παρ. 10, περ. γ΄ διαμορφώθηκε ως ακολούθως :


«...Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄, εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ’ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.»

Με τη ρύθμιση αυτή, εξαιρούνται της μείωσης κατά 40% για το ποσό άνω των 1000€, όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 55 ετών -πέραν των αυτεπαγγέλτως αποστρατευθέντων από την υπηρεσία- και έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικά συντάξιμης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου των μαχίμων).

Στο άρθρο 2, προστέθηκε νέα παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής :

«…11. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152 ) προστίθενται οι λέξεις «, ενώ για προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.»

Με τη ρύθμιση αυτή ποσοστό 1% της συνολικής παρακράτησης του 3% που γίνεται ήδη υπέρ του ΟΑΕΔ, θα αποδίδεται τελικά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: