---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Έφεση, Ένσταση, Αίτηση ή τίποτα; Τι να επιλέξω; Επεξηγηματικό κείμενο θα αναρτηθεί την άλλη βδομάδα.

     Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής ένστασης  μέσω του ΓΛΚ, στο Α' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της απόφασης της παρακράτησης συνολικού ποσοστού σύνταξης πάνω από 1.000 ευρώ (5 έως 20%), όπως προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Β' υποπαραγράφου Β3 περ. α του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 λήγει στις 4 Ιουνίου 2013, ενώ η προθεσμία υποβολής έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της αναπροσαρμογής της σύνταξης (Ν.4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007) λήγει στις 12 Μαΐου 2013

     Επειδή μετά την ανακοίνωση μας στις 15 Φεβρουαρίου 2013, προέκυψαν διάφορα τεχνικά θέματα αλλά και απορίες, δικηγόροι που είναι και απόστρατοι συνεργάζονται μεταξύ τους, προκειμένου να έχουμε στις αρχές της επόμενης βδομάδας, ένα επεξηγηματικό κείμενο που να βοηθήσει να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Χρόνος υπάρχει και στην περίπτωση μας το γοργόν δεν έχει χάρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: