---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Οι αυριανές συζητήσεις και οι μειώσεις

     Ενόψει της συνάντησης της ΠΟΣ με τον κ. Σταικούρα και των Προέδρων των ΕΑΑ με τον κ. Πρωθυπουργό και επειδή μερικοί συνάδελφοι φαίνεται να έχουν σηκώσει τα χέρια και να έχουν αποδεχθεί τις νέες διπλές μειώσεις που μας έχουν ήδη επιβληθεί, υπενθυμίζονται οι λόγοι για τους οποίους αυτές είναι άδικες η/και αντισυνταγματικές και προκειμένου αυτές (οι μειώσεις) ενταχθούν , αν δεν έχουν ήδη ενταχθεί, μαζί με τα άλλα θέματα, υψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων:
1. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, η σύνταξη των  στρατιωτικών  συνταξιούχων αυξανόταν ΜΟΝΟ όταν αυξανόταν ο βασικός μισθός των ε.ε. συναδέλφων (και μάλιστα στο 80% της αύξησης αυτών), χωρίς να συμμετέχουν στις αυξήσεις που ελάμβαναν οι πολιτικοί συνταξιούχοι. Τώρα όμως επιβάλλεται η μείωση λόγω Β.Μ. των ε.ε. αλλά και  η αντίστοιχη των πολιτικών συνταξιούχων.
2. Με το πρακτικό της 3ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεκτικού Συνεδρίου της 30 Οκτ 2012, επί του σχεδίου νόμου 4093/2012, στην σελίδα 13 αναφέρεται: <<Στην περίπτωση που προβλέπεται μείωση των αποδοχών οποιασδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας>>
3. Οι νέοι βασικοί μισθοί του ειδικού μισθολογίου των εε συναδέλφων, βρίσκονται άδικα αλλά και ύπoτιμητικά στις χαμηλότερες βαθμίδες των ειδικών μισθολογίων.
     Στις αυριανές συναντήσεις δεν πάμε να ζητήσουμε χάρες. Πάμε να ζητήσουμε δικαιοσύνη και ισονομία. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και από τους εκπροσώπους μας και από τον κ. Πρωθυπουργό.
ΦΩΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ!!!!
Πασχάλης Κωνσταντίνος
ΣΣΕ/82

Δεν υπάρχουν σχόλια: